Seneste nyheder:

Igangsætning d. 04.07.2024

Indtægter
 • Til-dato i listevisningen, som tidligere var indstillet til at vise 3 måneder frem i tiden, er nu ændret til et år ud i fremtiden.

  Samme ændring gælder for ”Udgifter” og ”Afregninger”

Udgifter
 • Under ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” er der tilføjet funktionen ”Godkend og markér betalt”.

  Funktionen findes også, hvis du åbner PDF-fakturaens detalje-billede. Her hedder funktionen “Markér betalt”.

  Ved at anvende denne mulighed springer de valgte PDF-fakturaer forbi fanen ”Betaling” og lander i stedet for under ”Afventer betaling”.

 

Udgifter
 • Når du åbner ”Betalingskurven”, så vises e-fakturaens betalingsdato.

  De oplysninger du fremadrettet finder i ”Betalingskurven” er:

  Betalingsdato, Fakturanr., Afsender samt Beløb
Udgifter
 • Under fanen ”Bilagskontering”, som findes i detaljebilledet på en e-faktura, som ligger i ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura”, er det nu muligt at sortere på de forskellige kolonner.
Udgifter
 • Ændring vedr. ”Betalingskurven”.

  Nu forbliver fakturaer, som er flyttet til betalingskurven i kurven ved logud.

  E-fakturerne forbliver der indtil du har betalt eller tømt kurven.

Udgifter
 • Ændring vedr. ”Afventer godkendelse og bogføring”, ”Betaling” samt ”Afvist”.

  Der kommer en infoboble til hver af de 3 områder, som viser dig hvor mange bilag, som venter på dig i hver af de 3 faner.

   

Tidligere nyheder i InterCount

Indtægter:

 • Ved ”Opret faktura” er det nu muligt at fortsætte direkte til afsendelse.

  Tryk på knappen ”Opret og send” og gå direkte til afsendelse af fakturaen som enten E-mail eller E-faktura.

 • Max visningsantal for varer og kunder er ændret fra 25 til 200.
 • Ved oversigt for Varer og Kunder – nu vises dialogen ”Antal af Total”. 

 

Udgifter:

 • Under Afvist er der kommet en ny knap:  ”Marker afsluttet” for E-faktura. 

  Denne skal bruges hvis E-fakturaen ikke længere skal vises i fanen ”Afvist”.  

  Husk at sætte fakturaen til betaling manuelt i din netbank hvis fakturaen skal betales til din leverandør.  

Arkiv:

 • Under ”Regnskabsbilags” vises en ny kolonne med navnet ”Blankettype”.

  Her vises hvilken blankettype et bilag det har fået. 

  OBS: E-faktura, og faktura lavet i InterCount har ingen blankettype.

Indtægter:
 • Det er nu muligt at indlæse et logo og/eller slette et logo som er indlæst i Inter-Count.

  Du finder funktionen under ”Profilopsætning”, her trykker du på ”Indtægter” og finder akkordeon ”Virksomhedsoplysninger” og tryk på knappen ”Skift logo”.

Indtægter:
 • Der er oprettet 1 ny udskriftsskabelon, med navnet ”Afregning/selvfakturering”.
  Du skal vælge dette udskiftes layout hvis du selv laver en faktura på vegne af din leverandør. F.eks. til en faktura på forpagtning.

  Du finder denne nye valgmulighed under ”Opret faktura” i feltet ”Udskriftsskabelon”, hvor du i forvejen kan vælge ”Faktura med varenummer” eller ”Faktura uden varenummer”, ”Engelsk faktura uden varenummer” samt ”Tysk faktura uden vare-nummer”.

Indtægter:
 • Hvis du laver en faktura med salg til EU, så skal du selv skrive ”Reverse charge” på fakturaen.

  Du kan skrive ordlyden under feltet ”Beskrivelse” eller bruge en vareline til formålet.

Udgifter:
 • Hvis du ikke vil bruge tid på at godkende ”BS-oversigter” og ”Kontoudtog”, så har du nu en mulighed for at fravælge disse blankettyper under funktionen ”Udgifter”. Disse bilagstyper vil i stedet lande direkte i Arkiv under Regnskabsbilag.

  Det gør du under ”Profilopsætning”, her vælger du ”Udgifter” og åbner akkorden ”Blankettyper”

Control Basis:
 • Der er kommet en ny knap ”Link til bilag”. Funktionaliteten vises under ”Kræver handling” under funktionen ”Posteringer uden bilag”

  Når du trykker på knappen, så vil systemet dobbelt tjekke om der er bilag i dit Arkiv som endnu ikke er linket sammen med en transaktion fra din kassekredit. Hvis der er et match, så linker InterCount automatisk disse 2.

Indtægter:

 • Når du opretter en kunde under Indtægter, så er der 2 nye indtasningsfelter. Et til udenlandske momsnumre og og et til CHR-nummer for en given kunde. Hvis disse felter er udfyldt, så vil oplysningerne blive vist på pdf-fakturaen.
 • Der er oprettet 2 nye udskriftsskabeloner, hvor den faste tekst er oversat til hhv. engelsk og tysk.
  Du finder disse 2 nye valgmuligheder under ”Opret faktura” i feltet ”Udskriftsskabelon”, hvor du i forvejen kan vælge ”Faktura med varenummer” eller ”Faktura uden varenummer”.
 • Der er disse nye muligheder under “enheder”, når du skal oprette en faktura: GJ, Uger og Måneder.
 • Når du søger efter en kunde under ”Opret faktura”, så vises kundens adresse nu også i søgeresultatet. Det gør det nemmere at finde den rigtige kunde, hvis du har flere kunder med samme for- og efternavn.

Udgifter:

 • Under ”Afventer godkendelse fra dig | e-faktura” er der tilføjet funktionen ”Godkend og læg i betalingskurv”. 

  Funktionen findes også, hvis du åbner e-fakturaens detaljebillede. Her hedder funktionen “Tilføj til betalingskurv”. 

  Ved at anvende denne mulighed lægges de e-fakturaer, som kan betales via InterCount i “Betalingskurven” direkte uden, at fakturaerne skal forbi fanen ”Betaling”.  

 • Funktionen er tilgængelig, hvis du har oprettet en Bank Connect aftale.

 • For dine E-faktura kommer der en ny fane ved navn ”Tidslinje”.
  Her kan du finde oplysninger om, hvornår du har sendt et givent bilag til betaling, hvornår bilaget er godkendt til betaling af banken, samt se forklaringen på, hvis et bilag er blevet afvist.
   
 • Under ”Afventer godkendelse fra dig | e-faktura” i fanen ”Bilagskonteringsregel” vises kolonnen ”Leverandørnavn” 

  Det giver en mere overskuelig oversigt, så du kan se, hvilke leverandører, der er lavet bilagskonteringsregler til.

  OBS: Skal du redigere eller oprette nye bilagskonteringsregler skal dette fortsat gøres i Ø90. 

Control Basis:

 • Der er oprettet en kontokobling til Bio-Diesel.

Moms:
 • Har du modulet ”Bogføring” får du nu mulighed for at indberette og godkende momsindberetninger direkte fra InterCount. 

  Du kommer igennem følgende funktioner:

  1. Debitor afstemning

  2. Kreditor afstemning
  3. Private andele
  4. 
  Salgsmoms
  5. Købsmoms 
  6. 
  Indberet moms 
  7. 
  Kvittering 

  Vi anbefaler, at du tilmelder dig dette webinar, som vil gennemgå den nye funktion: Webinar d. 12. marts kl. 14.00-14.45 

  Du finder vejledninger her:  Momsvejledninger

Generelt:

 • Det er tydeligere at se om en akkordeon indeholder bilag eller ej.
  Farven i sammentællingsboksen er gjort forskellige.

 • Er der et bilag i en given akkordeon så er farven blå og der står et tal i boksen.

 • Er der ikke et bilag i en given akkordeon så er farven grå og der står et 0 i boksen. Farven er desuden blevet nedtonet.

 • Du kan stadig åbne for den givne akkordeon, men den vil være uden dataindhold.

Arkiv:

 • Når et bilag flyttes fra en af de øvrige mapper til ”Regnskabsbilagsmappen”, så vil blankettypen automatisk blive udfyldt med ”Arkiv”.
 • Har bilaget allerede en blankettype påsat, så vil denne ikke blive overskrevet.

Udgifter:

 • Under ”Betaling” har du nu mulighed for frit at vælge den dato du gerne vil sætte på som betalingsdato på et bilag.
 • Det betyder i praksis at du kan vælge en historisk dato til et bilag som er betalt på anden vis.

 • Du skal naturligvis vælge en dato ud i fremtiden hvis du skal sætte bilag til betaling via InterCount.

 • Hvis faktura ikke har valid betalingsmåde eller hvis beløb = 0 så vises fakturaen nu under ”Manuel betaling e-faktura” under ”Betaling”

Arkiv:

 • Fra Regnskabsbilagsmappen er det nu muligt at slette bilag.
 • Bilaget flyttes til “Papirkurv”, herfra kan bilaget flyttes retur ved at skifte mappevalg hvis det er blevet slettet ved en fejl.
 • I mappen “Papirkurv” er det muligt at flyttet bilaget retur til en af de andre mapper som vises i arkivet. Desuden kan du downloade bilagene fra denne mappe.

 

Indtægter:

 • Når du opretter en faktura, er det nu muligt at give fakturaen en overskrift. Der er 1024 tegn til rådighed i indtastningsfeltet.
 • Se evt. denne videovejledning
 • Når du afsender en faktura til din kunde som PDF via. funktionen: “Send faktura på email”, så er det nu muligt at vedhæftet en eller flere øvrige filer.
 • Det kan fx være en følgeseddel, leveringsbetingelser, julehilsen eller anden relevant information.
 
Udgifter:
 • Detaljebilledet når du åbner en PDF-fakturaer er ændret.  Der er vises nu to faner i højre side af billedet.
 • Første fane er Betaling, som indeholder næsten de samme informationer som vi havde før.
 • Anden fane er Detaljer hvor de to felter ”Bilagsnummer” og ”Scanningsid” er flyttet herover fra den første faner.
 • Der vises desuden et nyt felt ”Årsag til manglende konvertering”, som giver dig svar på hvorfor en PDF-faktura ikke er omdannet til en E-faktura.
 • Under fanen ”Afsluttet” kan du under ”Bankstatus” se forskel på en E-faktura er betalt via Bank Connect, eller om du har afsluttet E-fakturaen manuelt.
 • Bankstatus: ”Betaling gennemført” – betyder at din faktura er betalt via Bank Connect
 • Bankstatus: ”Manuelt betalt” – betyder at din faktura er manuelt afsluttet.
 

Arkiv

 • Under ”Arkiv” vises en ny mappe.
  Det er mappe ved navn ”Papirkurv” – Her vises de dokumenter som du har slettet. Dokumenterne kan ikke slettes yderligere, men ligger her permanent.
  Efter d. 14. december forventer vi at det vil være muligt at flytte dokumenter fra Papirkurven og retur til de øvrige mapper, hvis du fortryder at dokumentet er blevet slettet.
 
Indtægter
 • Når du skal oprette en kunde, er det nu muligt at vælge imellem flere lande. Der er tilføjet disse lande:
  Australien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Schweiz, Kina, Tjekkiet, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Bali, Israel, Indien, Island, Japan, Sydkorea, Mexico, Malaysia, New Zealand, Filippinerne, Rusland, Singapore, Thailand, Tyrkiet, USA, Afrika, Frankrig, Grækenland, Ukraine, Albanien, Malta, Luxemburg, Cypern, Liechtenstein samt Holland.
 • Når du sender en faktura til en kunde som ikke er fra Danmark, vil teksten “Reverse charge” automatisk bliver vist på fakturaudskriften.
  Oplysningen vil vises sammen med betalingsbetingelserne for fakturaen.
 • Nederst på fakturaudskriften er der tilføjet “+45” foran dit telefonnummer, samt “DK” foran dit CVR-nummer.
  “DKK” er tilføjet og vises nu sammen med beløb i totallinjen.
 • Når du skal sende en faktura afsted på mail, så vises hele teksten som din kunde kan se ved modtagelsen i egen mailboks. Teksten kan redigeres hvis du har behov.
 • Det oplyste telefonnummer samt mail kan ændres under profilopsætning.

 

Udgifter

 • Når du har åbnet et bilag under ”Afventer sortering”, så kan du slette bilaget direkte fra detalje overblikket.

Mit Overblik

 • Under boksen “Support” på “Mit Overblik” er linjen “Videovejledninger” udskiftet med linjen “Programnyheder”.
  Her er der et direkte link til oversigten over de igangsatte nyheder  Programnyheder
  Fremadrettet kan du holde øje med siden for at se hvilke kommende nyheder der kommer i InterCount.

 

Indtægter

 • Når du arbejder med en kladde, så bliver det muligt at flytte varelinjer op og ned.
  Har du glemt en varelinje, kan du oprette den og efterfølgende flytte den til den korrekte placering på fakturaen.
  Du kan med fordel se denne videovejledning: Link til video
 • Der er disse nye muligheder under “enheder” når du skal oprette en faktura:
  Pakker, Baller, Hkg, Kasser, Antal kuverter, Ruller, Colli, Bakker, Dage, Flasker, Poser, Æsker, Poser, Bundter.

 

Arkiv

 • Under ”Arkiv” kommer der 3 nye mapper.
  En mappe ved navn ”Økonomi” – Her kan du placere dine årsopgørelse, momsdokumentation, regnskaber mv.
  En mappe ved navn ”Dubletter” – Her ligger de bilag, som er en dublet af et andet bilag i InterCount. Har du brug for at anvende dette bilag i din bogføring, så kan du flytte det til ”Regnskabsbilag”.
  En mappe ved navn ”Øvrige dokumenter” – Her kan du fx placere markplaner, foderplaner mm.
  Er du tidligere kunde i SUMMAX, vil de dokumenter som du havde i mapperne Mark, Kvæg, Svin, Anden produktion samt Miljø være samlet her.
  Du kan med fordel se denne videovejledning: Video på vej

 

Udgifter

 • Når en kreditnota godkendes under “Godkendelse og bogføring” vil den efterfølgende blive vist under “Betaling”.
  Først når den efterfølgende markeres som “Betalt manuelt” vil den flytte sig til “Afventer bank”
  OBS: Du kan risikere at få vist gamle kreditnotaer, disse skal du blot markere “Betalt manuelt”.
 • Vi fjerner knappen ”Afvis” under ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura” samt “Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura”.
  Hvis du ikke skal bruge fakturaen, skal du derfor trykke på ”Slet”-knappen.
 • Under ”Afventer bank | E-faktura” vil du manuelt kunne afslutte alle dine E-faktura.
  OBS: Hvis E-fakturaen er sendt til betaling vha Bank Connect, så skal betalingsdatoen være overskredet med 3 dage før end funktionen er mulig.
 • Under ”Afventer godkendelse og bogføring” i ”Afventer sortering” er det nu muligt at slettet et dokument hvis du ikke skal bruge det.
  Det kan f.eks. være et reklamebilag, leverandørbetingelser mv.
  Du kan med fordel se denne opdaterede videovejledning: Video på vej
 • Under ”Afventer godkendelse og bogføring” i ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” kan du skifte sortering hvis et bilag har fået det forkerte mærkat.
  Det kan f.eks. være en ”Afregning” som er landet som en ”Udgifts faktura”, når du skifter mærkat, så vil bilaget automatisk flytte sig til ”Afregninger”.
  Du kan med fordel se denne opdaterede videovejledning: Video på vej
 • Du kan nu sende dine faktura til godkendelse hos andre, det kan f.eks. være til en Afdelingsleder.
  Din godkender skal oprettes under ”Min virksomhed” på www.landmand.dk for at du efterfølgende kan vælge godkenderen i InterCount.
  Yderligere skal medarbejderen være delegeret som “InterCount godkender”
  I ”Afventer godkendelse og bogføring” under ”Afventer godkendelse fra dig | E-faktura” samt ”Afventer godkendelse fra dig | PDF-faktura” har du mulighed for at sende den til ekstern godkendelse.
  Når bilaget er sendt til godkendelse, vil bilaget flyttes sig ned til ”Afventer godkendelse fra andre”. Her bliver bilaget liggende indtil det er blevet godkendt og det flytter sig til ”Betaling”.
  Du kan altid selv overtage ansvaret for at få en faktura godkendt ved at trykke på knappen “Overtag ansvar” under ”Afventer godkendelse fra andre| E-faktura” samt ”Afventer godkendelse fra andre| PDF-faktura”.
  Du kan med fordel se denne nye videovejledning:  Video på vej
 • Når et bilag er sendt til godkendelse, skal din eksterne godkender gå til Godkender portalen. Her kan godkenderen enten godkende bilaget så det bliver klar til betaling, eller returnere bilaget til dig.
  Godkenderen kan påsætte en kommentar på bilaget ved behov.
  Linket til Godkender portalen finder du her: https://app-godkenderportal.intercount.dk/ngweb/
  Du kan med fordel se denne nye videovejledning: Video på vej

 

Control Basis

 • Dialogen “Manuel korrektion af posteringer” viser alle bilagets varelinjer.
  Og altså ikke længere “kun” den eller de varelinjer, som mangler at få påsat et kontonummer

Indtægter

 • Når du benytter funktionen ”Opret en kopi af en kladde” så dannes der en ny kladde med dags dato som fakturadato. Først ved opdatering af fakturaen vil feltet ”Betales senest” blive ændret.
 • Når du opretter en ny faktura, er det nu muligt at indtaste et varenummer direkte uden at skulle vælge den i drop down listen. Du kan fortsat åbne varelisten i drop down ved at trykke på forstørrelsesglasset, så du kan sø-ge og vælge en vare.

 

Control Basis

 • Der er nu et felt til ”Kvantum 2” igennem hele Control Basis.
  Du skal dermed ikke længere i Ø90 for at indtaste f.eks. vægt på dine dyr, eller hvis du indtaster et kontonummer ved I/S posteringer.
 • I ”Kræver handling” under ”Manuel korrektion af posteringer” vises nu også posteringer med konto nr. 7999 68, 7999 6x samt 8999.

 

Få hjælp til InterCount

Har du brug for hjælp eller vejledning til InterCount, kan du kontakte din rådgiver eller tage fat på InterCounts support, som er klar til at hjælpe dig. 

Har du ønsker til nyheder i InterCount

kan du med fordel sende en mail til intercount@seges.dk

Så vil vi kigge på din henvendelse.