FAQ

Find svar på dine spørgsmål om forskellige emner her:

FAQ: BankConnect

Softwaren i InterCount indeholder en lang række automatikker, som hjælper med at begrænse antallet af opgaver, fordi opgaverne i stedet udføres automatisk af softwaren.

En række af automatikkerne forudsætter, at du har en Bank Connect-aftale eller bankaftale med dit pengeinstitut. Aftalen indebærer, at dine økonomidata fra banken automatisk kan overføres til InterCount. Derfor vil vi opfordre til, at du hurtigst muligt får sat en Bank Connect-aftale eller bankaftale op med din bank.

Vi anbefaler, at du opretter en Bank Connect aftale for at få det bedste flow i dit daglige arbejde.
På den måde vil du kunne håndtere dine bilag i én og samme arbejdsgang uden at skulle åbne op for din netbank. Du slipper altså for at indtaste Fik-numre og kontonumre for hver enkelt faktura, som du skal betale.

Hvis du får etableret en bankaftale vil du opnå følgende fordele:

  • Du kan betale dine omkostningsbilag samlet direkte i InterCount. Så du ikke skal betale i din netbank.
  • Du får mulighed for at se betalingsoverblikket i InterCount
  • Du får mulighed for at se de afviste betalinger i InterCount
  • Dine salgsfakturaer vil blive automatisk markeret som betalt
  • Din debitor-saldoliste og dine kontoudtog til debitorer bliver automatisk opdaterede
  • Du vil automatisk modtage dine kontoudtogsposteringer(KU) digitalt. Hermed har du en automatisk afstemning af bilag med betaling. 

Vi anbefaler, at du ser vores vejledningsvideo om Aktivér BankConnect-aftale

Vi anbefaler, at du henvender dig til din bank og siger, at alle andre danske banker tilbyder en sådan løsning og du meget gerne vil blive kontaktet, når din bank tilbyder det.
Indtil da må du desværre bruge InterCount uden bankaftale.

Dobbelttjek, at du taster aftalenummer, hovedregistreringsnummer og/eller aktiveringskoden korrekt ind. Landekode skal være DK. Bemærk, at hovedregistreringsnummeret, er bankens reg.nr. og ikke reg.nr. på din konto.

Der er 3 muligheder ved oprettelse af en bankaftale. Der kan oprettes en Bank Connect, Nordea og Danske Bank aftale.

Bank Connect:

Den typiske årsag til at denne oprettelse fejler er, at du ved oprettelsen taster forkert i enten ”Bank Connect ID” eller i aktiveringskoden. Aktiveringskoden kan bestå af tal inkl. bindestreger, små- og store bogstaver samt en kombination af disse. Udseendet af aktiveringskoden afhænger af din bank.
a. Landekode skal altid være DK
b. Hovedregistreringsnummeret er selve bankens hovedregistreringsnummer, og altså ikke reg.nummeret på din konto.
    Du kan finde dem her: https://www.bankconnect.dk/da/faq/pengeinstitutter. Det bør dog fremgå af din aftale, at den er modtaget af banken.
c. Dobbelttjek at dit Bank Connect ID er indtastet korrekt. 
d. Har du modtaget en aktiveringskode, der indeholder bindestreger, skal de som udgangspunkt undlades.
e. Dobbelttjek at du taster korrekt med store og små bogstaver i aktiveringskoden.
f.  Der kan være undtagelser, hvor fejlen skal findes i selve banken. Aftalen kan eksempelvis være forkert oprettet fra bankens side.
g. Hvis du har dobbelttjekket, og har haft kontakt til banken, kan SEGES Innovation kontaktes på intercount@seges.dk for mere dybdegående fejlsøgning.

 

Nordea:

For Nordea aftaler, kommer der ikke en besked op om, at den aftale man vil oprette er korrekt, når man klikker ”opret”. Det er derfor vigtigt, at du grundigt tjekker, at det du indtaster er det rigtige. 
a. Aftalenummeret du skal indtaste ved oprettelsen af en Nordea aftale hedder et CCM-ID. Det står oplyst i aftalen modtaget fra Nordea. 
b. Du kan genkende, om det er det rigtige nummer ved, at der står ”-00001” til sidst. Det er dog vigtigt, at du undlader at skrive ”-00001” i aftalen.
    Nummeret der indtastes skal have 12 karakterer.
c. Oplever du, at dine betalinger ikke går igennem via InterCount med den oprettede aftale, skal du kontakte SEGES Innovation på intercount@seges.dk

 

Danske Bank:

For Danske Bank aftaler, kommer der ikke en besked op om, at den aftale man vil oprette er korrekt, når man klikker ”opret”. Det er derfor vigtigt, at man grundigt tjekker, at det man indtaster er det rigtige.
a. Aftalenummeret du skal indtaste ved oprettelsen af en Danske Bank aftale hedder et Bruger ID. Dette står oplyst i aftalen modtaget fra Danske Bank.
b. Du kan genkende, om det er det rigtige nummer ved, at der er en kombination af tal og bogstaver samt at nummeret har 6 karakterer.
c. Oplever du, at dine betalinger ikke går igennem via InterCount med den oprettede aftale, skal du kontakte SEGES Innovation på intercount@seges.dk.

Udover fejl i aftalen, kan der også være fejl i oprettelsen af kontoen, der skal oprettes efter aftalen.
a. Den eneste fejlindtastning du kan lave her er forkert indtastet registreringsnummer og/eller kontonummer. Dobbelttjek derfor, om de er indtastet korrekt ved oprettelsen. 
b. Er det forkert indtastet, kan du nemt redigere i disse numre ved at klikke på ”blyanten” i højre side på den oprettede konto.
c. Husk at vælge ”Tilmeld betaling”
d. Husk at vælge ”Tilmeld kontoudtog” – Husk også at få sat udlæsning af kontoudtog (CAMT53-fil) op i din netbank. Det er ikke nok kun at gøre det i InterCount.
    Kontakt din bank for hjælp med det.
e. Når du klikker på ”Tilmeld kontoudtog”, bliver du bedt om at vælge det kontonummer, kontoudtoget skal udlæses til. Det vil typisk være 2600 00. Navnet på kontoen fra Ø90 fremgår også.
f. Gyldighedsdatoen sættes pr. automatik til dagen efter i dag.
g. Husk at klikke ”opret”
h. Oplever du, at dine betalinger ikke går igennem via InterCount efter diverse tjek, skal du kontakte SEGES Innovation på intercount@seges.dk.

 

Får du en fejl i InterCount med en rød bjælke, hvor der bl.a. fremgår teksten ”du har en gammel overførselsservice”, skal du kontakte SEGES Innovation på intercount@seges.dk., da den kan blokere for, at du kan bruge modulet ”Udgifter”.

1. Har du oprettet bankkonti og bankaftale og under profilopsætning i InterCount?
Du skal sikre, at du har oprettet bankkonti og bankaftale i InterCount og at du har tilmeldt kontoudtog under profilopsætning. Se evt. videovejledning ”Aktiver Bank Connect af-tale”.

2. Har du opdateret oplysninger i din Netbank?
Du skal sikre, at du har sat din aftale korrekt op i din Netbank.

Du kan på denne side søge din bank og få vejledning i hvordan du sætter din aftale korrekt op i din netbank: Se SEGES vejledninger

Vejledninger indeholder ordet ”Camt53” eller ”betalingsløsning”.

Hvis din bank ikke kommer frem ved søgning, så skal du ikke fore tage dig yderligere ift. opsætning.

Vi henter ”End of the day” transaktioner, så vi har alle bevægelser fra dagen med. Vi indlæser data til Ø90 kl. 7 og kl. 11.

Danske Bank er klar allerede kl. 23. samme dag og den sidste bank er færdig omkring kl. 10 næste formiddag. Det betyder, at fra Danske Bank er data indlæst næste dag kl. 7.
Eks. Beløb hævet på konto mandag den 28. er indlæst i Ø90 den 29. kl. 07:00

De banker der er færdige mellem kl. 7 og kl. 10, indlæses næste dag kl. 11. Eks. Beløb hævet på konto mandag den 28. modtages tirsdag den 29. kl. 10 og bliver indlæst i Ø90 den 29. kl. 11:00.

Situationen opstår, da du formentlig allerede er oprettet til at modtage kontoudtogsposteringer, men på en aftale tilhørende dit DLBR-regnskabskontor.

Du skal kobles af denne aftale ved, at dit regnskabskontor påsætter en stopdato. Herefter kan du tilvælge kontoudtogsposteringer på kontoen i InterCount.

For at undgå det skal du kontakte din bank for at få fjernet opsætning af dobbelt godkendelse.

Hvis man har en Bank Connect aftale, eller en aftale med Danske Bank, vil man opleve at en e-faktura, hvor betalingsdatoen er en ikke-bankdag, bliver rykket således at betalingsdatoen kommer tættere på dags dato. 

Dvs. hvis en e-faktura har forfald en lørdag, og man betaler e-fakturaen om onsdagen, vil den blive betalt om fredagen. Dette gøres for at vi overholder forfaldsdatoen.


Nordea sørger selv for håndteringen af dette, og rykker selv betalingen frem eller tilbage.

FAQ: Bilag

Hvilke bilag skal sendes til InterCount?

Hvad du skal sende ind udover regnskabsbilag

Alle bilag som i din virksomhed vil være relateret til en indbetaling eller udbetaling. (Det du tidligere har sat i din bilagsmappe og givet det et bilagsnummer.)

PS: Hvis du opretter en faktura i InterCount skal du ikke sende denne ind. 

Det er erhvervsrelaterede fakturaer, kreditnotaer, kvitteringer, PBS oversigter, Leverandør kontoudtog (hvis betalingsrelevante), Årsopgørelser, afregninger, lønoversigter mv. 

Du skal være opmærksom på at hvis du har tilmeldt Automatisk dataoverførsel fra Arla og/eller Danish Crown, så skal du ikke sende disse afregninger til InterCount. De lander helt automatisk i InterCount, og du skal derfor ikke gøre mere manuelt.

Du skal ikke sende bilag til InterCount, som ikke er vedrørende din virksomhed. Dvs. Alle typer af private bilag fx Tandlægeregning, kvitteringer fra private indkøb, eller Reklamebilag, Handelsbetingelser, tilmelding til Leverandørservice mv.

 

OBS: Når du videresender en mail til InterCount, så kan du altid fjerne de ekstra filer som dine leverandører kan finde på at vedhæfte i en mail. 

Du sender bilaget ind til <cvr>@intercount.dk. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer.

Det skal du sende til din økonomimappe på mail: oko<cvr>@nemfaktura.dk. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer. Har DLBR lavet den, kan de sende den direkte til din økonomimappe.

PS: Økonomimappen finder du i Summax.

Det skal du sende til din økonomimappe på mail: oko<cvr>@nemfaktura.dk. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer.

PS: Det kan eks. være en forpagtningskontrakt, leasingkontrakt, lejekontrakt mm. Økonomimappen finder du i Summax.

Hvordan du skal sende bilag til InterCount

Du kan få bilag til InterCount via en af disse 3 muligheder:

       Videresend din faktura til InterCount via cvr@intercount.dk

       Tag et billede af et fysisk bilag via InterCount Scannings App, App’en kan hentes både til Apple og Android produkter

       Bed din leverandør om at sende en E-faktura direkte til InterCount

 OBS: I mailadressen erstattes CVR af dit eget CVR nr. fx 12345678@intercount.dk

 

Du sender som udgangspunkt din mail inkl. bilag videre til <cvr>@intercount.dk. Dit bilag skal være i PDF-format. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer.

Bilagene vil blive behandlet inden de modtages i InterCount. 

Som udgangspunkt leveres de fleste bilag inden for 2-3 timer. Det kan dog forekomme, at bilaget kræver ekstra behandling, hvor der kan gå op til 4-5 arbejdsdage, før dokumentet modtages i InterCount.

PS: Særligt kvitteringer og håndskrevne fakturaer kan tage længere tid at behandle. 

Du skal downloade ”SEGES scan” på Appstore (Apple) eller Google Store (Android) på din mobil telefon. 
Du skal logge ind med dit tilsendte brugerid og kodeord. 

PS: Har du ikke modtaget dine login informationer skal du kontakte support på intercount@seges.dk eller telefon 70155015 og tast 1. 

Herefter tager du pr. bilag et billede i Appen og sender det ind. 

Som udgangspunkt leveres de fleste bilag inden for 2-3 timer. Det kan dog forekomme, at bilaget kræver ekstra behandling, hvor der kan gå op til 4-5 arbejdsdage, før dokumentet modtages i InterCount.

PS: Særligt kvitteringer og håndskrevne fakturaer kan tage længere tid at behandle.

InterCount behandler PDF-bilag, som er vedhæftet i en mail. 

Der er pt. en begrænsning på, at et PDF-bilag max må være på 150 sider og ikke må fylde mere end 10 MB i filstørrelse. 

PS: Hvis du har bilag større end 150 sider eller 10 MB, kan du uploade dem manuelt i Summax. Bilagene vil da kunne findes i InterCount men vil ikke være behandlet og mangler stamdata (eksempelvis fakturadato, beløb og afsendernavn mv.).

Ja, hvis hvert bilag er i en selvstændig PDF-fil. Vedhæftede PDF-dokument må ikke indeholde flere bilag/fakturaer.

Nej, vi vil da kun aflæse det første bilag.

PS: Kontakt din leverandør for at få en PDF pr. faktura.

Hvis du skal betale et bilag her og nu eller mangler et bilag op til en moms deadline eller regnskabsafslutning, så kan du sende bilaget til pdf<cvr>@nemfaktura.dk.
Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer.

Du skal dog være opmærksom på, at du så skal betale udgiften manuelt i din netbank samt huske at bilaget bliver bogført på betalingsdato og ikke fakturadato, så du manuelt skal momsafstemme. Du vil ikke modtage en detaljeret bogføring, som kan støtte dig i din økonomistyring. 

PS: Vi anbefaler at bilag sendes ind løbende som de modtages fra leverandøren. Alternativt få e-fakturaer tilmeldt fra din leverandør. 
Det kan du gøre ved hjælp af et EAN-nummer, hvorefter dit bilag lander med det samme i InterCount. EAN-nummeret er 579 000 213 0144. Modtagers CVR skal også stå på bilaget.

I InterCount kan du se status på ”Bilag på vej” på de bilag, som du har sendt ind. Er bilagene grønne i ”Bilag på vej”, tjek da din regnskabsbilagsmappe i Arkivet. 

PS: Vi er opmærksomme på, at det kræver lidt tilvænning, at bilag ikke kommer inden for en time, når det er afsendt. Men at der kan gå lidt længere tid før det kan behandles i InterCount.

Det kan være markeret som en dublet i InterCount. Du vil kunne finde bilaget i Summax Indbakken.

PS: Husk først at tjekke om bilaget er undervejs i ”Bilag på vej”.

Hvis du mener at bilaget ikke er en dublet kan du kontakte intercount@seges.dk eller ringe 70155015 tast 1. Husk at oplyse bilagets scanningsID (finder du under fanen ”Detaljer”, når du har åbnet bilaget).

Hvis du med nogle leverandører laver aftaler om at modtage e-faktura i stedet for pdf-faktura via mail, så vil du modtage fakturaer direkte i InterCount, når de er afsendt fra leverandøren.

Det kan du gøre ved hjælp af et EAN-nummer, hvorefter dit bilag lander med det samme i InterCount. EAN-nummeret er 579 000 213 0144. Modtagers CVR skal også stå på bilaget.

Hvorfor er mine bilag ikke i InterCount endnu?

Med InterCount ønsker vi at aflæse flere informationer fra et bilag og øge kvaliteten af bilagsaflæsningen.

PS: Læs fordele nedenfor.

1. Aflæsningen af hvad som står på fakturaen, kreditnota, kvittering mv. bliver valideret (først maskinlæst og herefter valideret af menneskeøjne). Det betyder, at kvaliteten af aflæsning af det enkelte felt har en høj kvalitet (og højere kvalitet end gammel praksis).

2. Faktura, kreditnota og kvitteringer bliver bogført på fakturadato (i stedet for betalingsdato), hvilket sikrer korrekt periodisering. Det giver mere korrekt periodisering og sparer tid ved momsafstemning.

3. Faktura, kreditnota og kvitteringer bliver bogført på varelinje niveau, hvilket giver mere korrekt bogføring, hvor omkostninger fordeles mere korrekt og giver bedre grundlag for opfølgninger på økonomi i virksomheden.

4. Faktura, kreditnota og kvitteringer bliver bogført ved godkendelse, hvilket både skaber mere korrekt periodisering men også hurtigere bogføring (i stedet for at vente på oplysning fra bank om betalingsstatus).

5. Faktura kan betales direkte i InterCount nemt og hurtigt uden at Netbank skal åbnes og betalingsinformationer skal kopieres og sættes over. 

6. Ved godkend og betal af faktura, kreditnota og kvittering holdes kobling mellem betaling, bilag og kontering samlet.

7. Grundlaget for økonomistyring bliver endnu bedre da der er mulighed for at splitte omkostninger ud på varelinje niveau i stedet på faktura niveau.

Processen med at have validering af bilag betyder en lidt længere behandlingstid for at opnå ovenstående fordele.

Normalvis tager det i gennemsnit 2-3 timer i dagtimerne fra et bilag er modtaget til det er leveret aflæst og valideret i InterCount og klar til at blive godkendt og betalt. 

PS: Vær opmærksom på at op til kvartal og halvårs moms, kan der være længere behandlingstid på dine bilag.

I nogle tilfælde vil der mangle informationer på fakturaen eller der er fejl i fakturaen til at blive omdannet til en e-faktura, som er grundlaget for at opnå ovenstående fordele.

Det er under 10% af bilagene, der havner i den tilstand og typisk er det udfordringer med kvitteringer, hvor det er vanskeligt at aflæse indhold optimalt. Her starter så en yderligere proces op for at gøre en ekstra kvalificering for at omdanne det til en e-faktura. Det forlænger normalvis processen med 1-2 timer i dagtimerne. 

Da der generelt set kan komme mange bilag i hele løsningen, har vi aftalt et serviceniveau, hvor et bilag max vil kunne behandlet samlet set i op til 4 dage (op til halvårsmoms 5 dage). 
Men igen behandlingstiden er i gennemsnit 2-3 timer.

FAQ: Bogføring af bilag

I InterCount behøver du ikke selv bogføre dine bilag. Det meste af bogføringen sker helt automatisk, som du måske kender det fra automatisk dataoverførsel på f.eks. grovvarer, mejeri, slagteri etc.

Dine fakturaer bliver bogført på varelinjeniveau på fakturadatoen. Når en faktura efterfølgende matches med en betaling på din bankkonto eller kassekredit, udlignes den ved hjælp af et unikt mellemregningsnummer pr. leverandør.

Bogføringen tager højde for, hvordan du plejer at bogføre, og hvad det er for et indhold, som du har brug for i f.eks. din årsrapport eller din budgetopfølgning. Og får du f.eks. en driftsgrensanalyse, tager den automatiske bogføring også hensyn til det.

Er du i tvivl om bogføringen bliver korrekt, kan du se konteringen i din revisionsliste for hvert bilag. Du kan også kontrollere din bogføring ved hjælp af funktionen Control Basis i InterCounts modul Bogføring.

Bilag, der er aflæst forkert kan redigeres og rettes, hvis de ligger under “Afventer godkendelse” i modulet “Udgifter”. Hvis de ligger i arkivet kan du åbne bilaget og ændre i de forkerte oplysninger, og rette dem til. Du kan rette felterne “Afsender”, “Fakturadato”, “Betalingsdato” og “Beløb”.

Ligger de som e-faktura i udgifter og ikke PDF-faktura, kan du kun rette i betalingsdato. Er beløbet aflæst forkert skal fakturaen afvises, og ikke betales.

FAQ: Udgifter

Medarbejdere får adgang til Godkenderportalen på https://app-godkenderportal.intercount.dk/ngweb – der logges ind med medarbejderens AgroID, som i forvejen er tilknyttet Min Virksomhed og delegeret til ‘InterCount – Godkender’ 

Det gør du, fordi der ligger gamle bilag, som mangler link til en postering på kassekreditten. Du kan med fordel under ”Vælg periode” i “Afventer bank” skrive den startdato, hvor du startede med InterCount. På den måde ser du ikke de gamle bilag. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan markere en faktura som afsluttet.

Nej, det kan du ikke. I InterCount bliver dine fakturaer omdannet til Nem Faktura Plus, og alle bilag konteres på fakturadato.

Ja, du kan anvende ”hjælpetekster” i InterCount på varelinjeniveau. ‘Hjælpetekster’ skal oprettes/redigeres i Ø90. Din DLBR assistent kan være behjælpelig med at oprette relevante ‘hjælpetekster’.

Nej, de kan bruges på hele bilaget og tager derfor ikke højde for, hvis der skal være forskellig kontering på varelinjeniveau. Vi anbefaler, at en faktura fra fx en maskinhandel opdeles pr. maskine hvis muligt.  

Disse bilagskonteringsregler oprettes i Ø90 – og kan aktiveres fra InterCount under ”Godkendelse”.

Tag kontakt til din DLBR assistent for at få understøttet dit behov for at få specificeret bogføring. Din DLBR assistent kan være behjælpelig med at oprette relevante bilagskonteringsregler.

Du kan søge i tabelindholdet, det vil sige det du kan se på skærmen, samt filtrere på kolonnerne.

Ja, det vil være muligt. Du gør det ved trykke på “Marker betalt” frem for ”Betal” under ”Automatisk betaling | E-faktura”.

Ja, de bliver vist i kommentarfeltet i InterCount og bliver vist i Ø90 med en rød trekant.

InterCount er en webbaseret løsning og er derfor afhængig af indstillingerne i den browser, som du anvender. 
PS: Hvis du oplever sidepanel i visningen af en PDF, kan det deaktiveres i din browser.

For e-fakturaer:
Disse bilag kommer ind til godkendelse. Når de er godkendt, springer de betalingsdelen over, fordi de bliver betalt på anden vis. De vil derefter kunne ses under ”Afsluttet” i Udgifter eller i arkivet.
Vi anbefaler, at du afmelder Betalingsservice og leverandørservice, hvor du får en faktura med moms.

For PDF fakturaer:
Efter Godkendelse skal du under Betaling markere dem som Betalt. Herefter vil de ende som Afsluttet. 
PS: Vi anbefaler, at du modtager dem som pdf fakturaer i stedet at få dem leveret som leverandør e-fakturaer.

FAQ: Indtægter

Nej, desværre ikke endnu i InterCount. Indtil videre skal du åbne Ø90 for at lave en selvfakturering/afregning. Bemærk, at hvis en regning er lavet i Ø90, skal du selv sende den til InterCount.

Ja det kan du godt. Når du opretter en ny faktura, så kan du vælge hvilken valuta den skal faktureres i. 

Nej, kunderne oprettes med fortløbende numre.

Det sker helt automatisk, og du skal ikke gøre noget.

Her skal du have udlæst dine kunder og varer med hjælp fra SEGES Innovation. Herefter vil din lokale DLBR-virksomhed hjælpe dig med at få indlæst dem i Ø90. For hjælp, skriv til intercount@seges.dk.

Der skal være et flueben i “Anvendt” på Ø90-kontoplanen, hvorefter kontonummer vises i Indtægter. Har du brug for hjælp til dette, så kontakt din regnskabsassistent i din lokale DLBR-virksomhed.

Ja, det kan du godt. Det gøres ved at marker fakturaen med et flueben til venstre og klikke på knappen ”Opret kopi af faktura”.

Herefter dannes der en kopi af fakturaen. Kopien vil lægge sig som en ny kladde med dags dato som fakturadato. Først ved opdatering af fakturaen vil ‘Betales senest’ blive genberegnet og gemt.

Det sker, når der matches en FA-postering med indbetalingen i Ø90 eller ved markering direkte under fanen “Faktura” i Indtægter. 

Nej, det kan du ikke. Du kan skifte mellem forskellige logoer, hvis der er behov for det. 

PS: Logo filer skal være indlæst i Ø90. Kontakt din DLBR assistent for at få hjælp.

FAQ: Arkiv

Et bilag skal ikke slettes. Er der fejl i en faktura, skal du modtage en kreditnota. Er det et bilag, du ved en fejl har fået ind dobbelt, kan det ene af bilagene linkes med en postering på en vilkårlig dato til konto nr.: 8999-37 med et ”1” tal i ”kvantum 2”. Dette kan gøres i Control Basis.

Ja, du kan både søge i tabelindhold og i dokumentindhold. Du kan endvidere filtrere på alle kolonner.

Nej, men du kan videresende et bilag til programmet på mail til<cvr>@intercount.dk eller <cvr>@nemfaktura.dk, eller du kan tage et billede med scannings-app’en. Herefter vil dine bilag komme i InterCount. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer.

Nej ikke i InterCount. Mangler du dokumenter fra de andre mapper i Summax, kan du logge på ved hjælp af summax.dk. Har du behov for at sende dokumenter til mapperne i Summax, så kontakt intercount@seges.dk for at sikre dig, at dine mapper er aktive.

Ja, det der ligger i mappen Regnskabsbilag flyttes automatisk over InterCount. Indholdet af andre mapper end Regnskabsbilag, skal stadig findes i Summax. Du vil stadig have mulighed for at se regnskabsbilag ved hjælp af summax.dk under fanen ”DLBR e-arkiv”.

For bilag som ikke kan konverteres til e-fakturaer lander de direkte i Arkiv. For e-Fakturaer lander de først i Arkiv, når du har godkendt bilaget under Udgifter.

Nej, det vil fortsat være mailadressen  <cvr>@nemfaktura.dk, men du kan også benytte <cvr>@intercount.dk. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer. Har du ikke adgang til scanningsappen, kan du kontakte intercount@seges.dk og få hjælp.

Ja, og det er den samme, som er til rådighed for Summax i dag, og du skal bruge det samme brugerID og kode. Har du ikke adgang til scanningsappen, kan du kontakte intercount@seges.dk og få hjælp.

Bruger du scanningsapp’en skal du være opmærksom på, at modtagermappen SKAL være Regnskabsbilag, for at bilaget sendes til InterCount. Er modtagermappen en anden, f.eks. Indbakke, vil bilaget ende i Summax i stedet for i InterCount.

Det gør du ved at gensende bilaget til <cvr>@nemfaktura.dk, men du kan også benytte <cvr>@intercount.dk. Der hvor der står <cvr> skal du skrive dit eget cvr nummer, så der kun står dit cvr nummer.
Har du ikke længere originalbilaget, kan du downloade filen fra Summax, gemme den på skrivebordet og sende den igen.

FAQ: Control Basis

Control Basis er en funktion i InterCounts modul Bogføring, som gør det muligt for dig at kontrollere din bogføring.

Du skal bruge Control Basis, hvis du tidligere har bogført i Ø90 Kasseregistrering, og du fortsat ønsker at kontrollere de kontoforslag, som kommer på hver enkelt varelinje.

Du kan rette en postering ved at trykke på den postering, du ønsker at rette. Der vil åbne en dialogboks, hvor du har mulighed for at rette kontonummer og kvantum.

Vi henter ”End of the day” transaktioner, så vi har alle bevægelser fra dagen med. Vi indlæser data til Ø90 kl. 7 og kl. 11.

Danske Bank er klar allerede kl. 23. samme dag og den sidste bank er færdig omkring kl. 10 næste formiddag. Det betyder, at fra Danske Bank er data indlæst næste dag kl. 7.
Eks. Beløb hævet på konto mandag den 28. er indlæst i Ø90 den 29. kl. 07:00


De banker der er færdige mellem kl. 7 og kl. 10, indlæses næste dag kl. 11. Eks. Beløb hævet på konto mandag den 28. modtages tirsdag den 29. kl. 10 og bliver indlæst i Ø90 den 29. kl. 11:00.

Du godkender din efaktura med varelinjer for energi. Kontokobling for energiafgifter aktiveres automatisk. 

Posteringer overføres via Dataoverførsel så du skal ikke kontere disse bilag. Leverandører tilsluttet Dataoverførsel er oprettet i kontointervallet 2717 00-2717 99. Disse behandles automatisk.
Når betaling / indbetaling kommer fra Kontoudtoget, så bliver posteringen automatisk koblet til bilaget, og dermed forsvinder bilaget fra visningen i “PDF faktura uden postering”
Det er årsagen til at kontoen ikke findes under “Leverandør”. Vi arbejder på en løsning så disse bilag slet ikke bliver vist på siden “PDF faktura uden postering”
Hvis du har behov for at kontere et bilag manuelt, så benyt en midlertidig leverandør konto som fx 2725 00, og ret kontoen efterfølgende under fanen “Bilag”

FAQ: MitID Erhverv

MitID Erhverv er en digital sikkerhedsløsning, som sikrer handlinger med rette autoritet/fuldmagt. I InterCount bruges det i forhold til betaling for at sikre, at den juridiske enhed er den, som den udgiver sig for og har ret til at foretage en betaling.

Vil du vide mere om MitID Erhverv, kan du finde flere oplysninger på MitID Erhverv.

InterCount er lavet til virksomheder og betalinger sker på baggrund af aftale med bank om pågældende virksomhed. Derfor bruger vi erhvervsløsning for MitID Erhverv.

Nej. NemID Erhverv er nu udfaset og erstattet af MitID Erhverv.

Ja. Fra den 26. april 2023 kan du bruge MitID Erhverv.

Ja. Du kan bruge dit personlige MitID, hvis du har koblet det sammen med MitID Erhverv for din virksomhed.