Gør din bogføring digital

– og automatisér alle processer fra start til slut

Bogføring er modulet til dig, der selv validerer bogføringen, står for momsangivelse og arbejder med likviditetsstyring.

Med dette modul kan du kontrollere og validere din bogføring, angive moms, eksportere data til videre bearbejdelse, få overblik over udviklingen i din likviditet og se en saldobalance. Alle processer fra bilagshåndtering over betaling til den løbende bogføring fuldt automatiserede, så du får frigivet tid til andre opgaver. Modulet indeholder også funktionerne fra modulerne Digitalt arkiv og Køb, betal og salg.

I dette modul får du ro i maven og et nemt overblik over hele økonomien i din virksomhed.

Funktioner i Bogføring

Godkend

Opsæt dit eget godkendelsesflow ud fra dine behov. Du kan enten vælge den simple automatisk godkendelse som godkender alle dine bilag automatisk. Eller den mere komplekse, hvor du kan sætte beløbsgrænser op inden en faktura sendes videre til betaling.

Et simpelt godkendelseflow kan være, at alle dine fakturaer automatisk godkendes og du ser først en faktura når du skal sætte den til betaling. 
 
Et mere komplekst godkendelsesflow kan være, at du vil holde øjne på alle fakturaer med beløb højere end fx 5.000 kr, inden at din bogholder sætter fakturaen til betaling.
 
Senere vil vi udbygge med muligheden for at kunne sende en faktura til godkendelse hos f.eks. din driftsleder.

Udgifter

Bogføringen af dine fakturaer sker fuldautomatisk i behandlingen af dine udgiftsbilag.

Dermed skal du ikke gøre noget, fordi programmet bogfører fakturaen for dig på baggrund af den kontering, der historisk set har været anvendt på din virksomhed.

Betal

Når du har aktiveret din Bank Connect aftale og trykker på ”Betal” bliver hvert enkelt fakturabeløb overført til dit pengeinstitut og sat til betaling på den korrekte dato.

Indtægter

Udarbejd og udsend fakturaer til dine kunder. Du kan løbende følge med i betalingsstatus på de enkelte salgsfakturaer og få en saldoliste over dine debitorer, så du kan danne dig et overblik. Antallet af fakturaer er ubegrænset.

Arkiv

Gem alle regnskabsbilag i et ”digitalt ringbind”, hvor du til enhver tid kan søge dem frem. 

Din revisor eller bogholder kan få adgang til dine bilag i arkivet og kan arbejde videre med dem.

I arkivet gemmes også automatisk årets revisionsliste og andre vigtige dokumenter, som bruges til din selvangivelse eller dit regnskab.

Statusseddel

Indberet nemt og hurtigt oplysninger om f.eks. lagerbeholdningen ved årets afslutning. Statussedlen gemmes automatisk i dit arkiv.

Scan og videresend

Aflevér dine bilag digitalt til dit arkiv ved at scanne dem med en app på telefonen eller ved at videresende dem på mail.

Når du videresender dine bilag på mail, sker det ved at trykke ”videresend” i dit mailprogram eller i din E-boks. Herefter lander dokumenterne automatisk i dit arkiv, hvor de med det samme er tilgængelige for din bogholder.

Når du bruger appen på telefonen til at aflevere papirbilag til arkivet, tager du blot et billede af bilaget, hvorefter bilaget automatisk sendes til dit arkiv.

Control Basis

Validér udvalgte posteringer. Selvom de fleste posteringer automatisk er konteret korrekt, kan der kan være behov for at kontrollere og gennemgå posteringer fra bestemte leverandører for at sikre korrekt kontering.

Momsangivelse

Periodens moms indberettes automatisk til SKAT. Du behøver ikke selv bogføre op forud for momsindberetningen, fordi din løbende bogføring er sket automatisk, og alle bilag derfor er bogført og periodiseret i den korrekte momsperiode.

Likviditetsoverblik

Saldobalance

Få en visning af en periodes saldobalance eller sammenlign 2 perioder med hinanden. Det kan f.eks. være en sammenligning af 3. kvartal i år sammenlignet med 3. kvartal sidste år.

Revisionsliste

Få en kontospecifikation med en oversigt over alle anvendte kontonumre og samtlige bevægelser på et givet kontonummer. Revisionslisten ajourføres løbende i takt med, at bogføringen finder sted.

Dataeksport

Eksportér virksomhedens bogføringsdata til revisionssystemer som f.eks. CaseWare og Wolter Klüvers.

Klar til at komme i gang?