InterCount - Økonomistyring

Hvad er InterCount?

InterCount er et danskudviklet økonomiprogram, der er skræddersyet til mindre og mellemstore virksomheders behov. Programmet afløser danske økonomiprogrammer Ø90 Online og Summax, der udfases henholdsvis i 2022 og 2025.

InterCount kan bruges til arkivering, betaling, fakturering, bogføring, økonomistyring og regnskab. Programmet kan bruges af både selskaber, I/S-selskaber og personligt ejede virksomheder i alle brancher. 

InterCount har som det eneste økonomiprogram på markedet automatiseret alle processer fra bilagsmodtagelse til betaling og bogføring. Det sker med brug af kunstig intelligens og de nyeste, digitale teknologier. Programmet giver samtidig indsigt i virksomhedens økonomital i realtid.

InterCount består af fem moduler, som der kan vælges imellem alt efter det konkrete behov. De fem moduler er Digitalt arkiv, Køb, salg og betal, Bogføring, Økonomistyring og Regnskab

Bag InterCount står de danske landbrugsrådgivninger og innovationshuset SEGES Innovation, der i mere end 30 år har udviklet softwareprogrammer og digitale løsninger til danske landbrugsvirksomheder.

Er du landmand?

Hvis du er landmand, giver InterCount dig mulighed for at sammenligne dine økonomital med resten af branchen. Dette er unikt på dansk grund. Bag sammenligningen med resten af landbruget ligger en række store databaser, som indeholder bl.a. regnskabstal fra danske landbrugsvirksomheder.

Få svar på dine spørgsmål om InterCount