Få overblik over virksomheden med eOverblik

InterCount giver fra 1. august 2024 og året ud adgang til den digitale ledelsesrapport eOverblik, som giver dig overblik over din virksomhed på tværs af produktion og økonomi

Hvis du har InterCount-modulet Økonomistyring, får du fra 1. august og året ud gratis adgang til den digitale løsning eOverblik som en del af dit InterCount-abonnement.

Med eOverblik kan du sammenholde dine tal. Du kan gå i dybden – helt ned på kontoniveau og til de enkelte posteringer. Du kan kigge på tværs af dine produktionssteder og driftsgrene, så du kan tage den økonomiske puls på de enkelte dele af din virksomhed. Og så kan du benchmarke dine steder op mod hinanden.

Dit eOverblik bliver opdateret hver måned, så du kan se de vigtigste økonomiske resultater og produktionstekniske nøgletal for din virksomhed i landbruget. Både for den enkelte måned og for år til dato.

eOverblik er til dig, der vil have databaseret sparring med din rådgiver, så I sammen kan sikre den bedst mulige fremtid for din virksomhed.

Du finder eOverblik ved at klikke på linket ”eOverblik” på Mit Overblik i InterCount, hvorefter løsningen åbner via Landdud.dk. 

 Nedenfor kan du læse, hvad eOverblik kan og ikke kan.

Hvad kan du?

  • Du får overblik over sin budgetopfølgning gennem en interaktiv brugerflade, hvor du kan klikke rundt og dykke ned i det, du synes er interessant. Dermed er det langt lettere at overskue budgetopfølgningen, end hvis den har form som en traditionel PDF-rapport. Dette er især tilfældet, hvis du anvender stedbudgetter.
  • Hvis du har en afvigelse, kan du se, om afvigelsen er på pris eller mængde for de mest betydende indtægtskilder inden for kvæg og grise.
  • Alle tal indtil resultat efter finansiering indgår.
  • eOverblik viser produktionsdata for køer eller grise, hvis dette er valgt til i duagementprogrammerne DMS, Cloudfarms og AgroVision.
  • Du kan give adgang til, at DLBR-rådgiver kan se virksomhedens økonomidata. Der er ikke automatisk adgang til disse for DLBR.

Hvad kan du ikke?

  • I udregningen af kassekreditten indgår kun skyldige beløb fra e-fakturaer. Kassekreditten er således ikke et udtryk for den forventede udvikling i virksomhedens samlede likviditet.
  • Det er en fordel, hvis du har en basisviden om filtrering i det digitale visualiseringsværktøj Power BI.

Hjælp og vejledning

Hvis du har brug for hjælp og vejledning i forbindelse med brugen af eOverblik, skal du tage fat på din rådgiver.

Hyppige spørgsmål

Her kan du få svar på en række af de hyppigste spørgsmål om Dahsboard. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, skal du tage fat på din rådgiver.

 

Hvornår er mine tal klar?

Du kan se dine tal i eOverblik, dagen efter du har bestilt produktet. Du kan se de perioder i dit regnskab, hvor bogføring er afstemt i Ø90. Typisk afstemmes bogføringen ved udgangen af en måned eller et kvartal.

 

Hvordan får jeg dagligt opdaterede tal?

Det er kun afstemte perioder, der kan ses i eOverblik. Tallene bliver ikke opdateret hver dag. Hvis du har brug for at se dem, så skal du bruge Dashboard 

 

Hvor er mine tal fra indeværende måned?

De er der ikke. Det er kun afstemte perioder, der kan ses i eOverblik. Det er ikke realtidsdata. Hvis du har behov for dem, så skal du bruge Dashboard. 

 

Hvorfor er der forskel på min likviditetsopfølgning i Ø90 og mit resultat i eOverblik?

Beholdnings- og Besætningsforskydninger er med i eOverblik. I likviditetsopfølgningen ser du udelukkende ind- og udbetalinger. Du ser fx ikke dit forbrug af eget foder. Du ser heller ikke omkostningerne til køb af ydelser som fx til dyrlæge eller vedligehold, som du måske allerede har afholdt, men ikke betalt. eOverblik viser en resultatopfølgning, og det betyder, at alle omkostninger medtages, inklusiv omkostninger til eget foder. Hvis du har fået en resultatopfølgning, skal eOverblik og Budgetopfølgningen være ens.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis der er afvigelser i Budget og Realiseret?

Så skal du kontakte din DLBR-rådgiver, så han eller hun kan rette budgettet til. Afvigelsen kan skyldes, at der er sket en fejl i budgetteringen, og så kan du overveje at rette budgettet. Sammen med din rådgiver kan du overveje, om du skal ændre på nogle ting.

 

Skal jeg have lavet et budget for at bruge eOverblik?

Nej, ikke nødvendigvis. Hvis du ikke har et budget, så bruger eOverblik automatisk de realiserede tal for samme periode sidste år som budget.

 

Brug for hjælp til eOverblik?

Kontakt din DLBR-rådgiver

Brug for hjælp til Dashboard?
Kontakt din DLBR-rådgiver