Få indblik i økonomien med Dashboard

InterCount giver fra 1. august 2024 og året ud adgang til den digitale løsning Dashboard, som giver dig indsigt i  økonomien i din virksomhed

Hvis du har InterCount-modulerne Bogføring eller Økonomistyring, får du fra 1. august og året ud gratis adgang til den digitale løsning Dashboard som en del af dit InterCount-abonnement.

Dashboard er et digitalt værktøj, der består af en række kort, der viser de økonomiske og produktionstekniske nøgletal, som du selv har udvalgt. Det kan for eksempel være celletal, salg af smågrise og dækningsbidrag. Tallene opdateres dagligt, så du hver dag kan holde øje med, om du følger dit budget.

Hvis tallene ligger over eller under det, du forventer, kan du gå i dybden med det enkelte tal og vurdere, hvor det f.eks. er gået galt og nå at reagere i tide. Når du udforsker dem, kan du se posteringer pr. måned helt ned på de enkelte bilag.

På den måde hjælper Dashboard dig med at få større indblik i din økonomiske situation, så du kan træffe bedre beslutninger.

Du finder Dashboard ved at klikke på linket ”Dashboard” på Mit Overblik i InterCount, hvorefter løsningen åbner via Landmand.dk. 

Hvad kan du?

 • Du får overblik over udvalgte omkostnings- og indtægtsgrupper, hvor du se positive og negative afvigelser i den løbende drift. Dermed kan du reagere på fx stigende omkostninger på et givet område.
 • Du bestemmer selv hvilke grupper, du vil have vist i Dashboard, og du kan til enhver tid ændre hvilke grupper, der vises.
 • Under hver gruppe kan du dykke ned i en detaljeret rapport, som viser, hvad tallene bygger på. Løsningen inkluderer alle indtægter og udgifter, der er bogført i InterCount.
 • Du kan se den senest aktuelle saldo på kassekreditten, udviklingen i kassekreditten og den forventede fremtidige udvikling i kassekreditten. Saldoen udregnes på baggrund af de e-fakturaer, der er bogført, men ikke betalt endnu.
 • Du kan vælge mellem 19 omkostningsgrupper i form af fx foderkøb, vedligeholdelse, dyrelæge/medicin, maskinstation, energi og løn. På indtægtsgrupper kan der vælges mellem 7 forskellige i form af fx salg af mælk, salg af køer, salg af grise og salg af korn.
 • Du kan se udvalgte produktionsdata for køer eller grise, hvis dette er valgt til i managementprogrammerne DMS, Cloudfarms og AgroVision.
 • Du kan give adgang til, at DLBR-rådgiver kan se virksomhedens økonomidata. Der er ikke automatisk adgang til disse for DLBR.

Hvad kan du ikke?

 • Dashboard giver ikke et samlet overblik over økonomien i hele virksomheden, men kun over de indtægts- og omkostningsgrupper, som du vælger at få vist.
 • Nogle indtægter er ikke mulige at følge i Dashboard. Det gælder fx salg af afgrøder, salg af kyllinger og maskinstationsindtægter.
 • I udregningen af kassekreditten indgår kun skyldige beløb fra e-fakturaer. Kassekreditten er således ikke et udtryk for den forventede udvikling i virksomhedens samlede likviditet.
 • Det er fast defineret, hvilke omkostnings- og indtægtsgrupper, der kan vælges imellem, ligesom de kontointervaller, der indgår i hver gruppe, er faste.

Hjælp og vejledning

Hvis du har brug for hjælp og vejledning i forbindelse med brugen af Dashboard, skal du tage fat på din rådgiver.

Hyppige spørgsmål

Her kan du få svar på en række af de hyppigste spørgsmål om Dahsboard. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, skal du tage fat på din rådgiver.

 

Hvornår er mine tal klar?

Du kan se dine tal i Dashboard dagen efter, du har bestilt produktet. 

 

Hvor ofte skal jeg bogføre?

Jo hyppigere du eller din assistent bogfører, jo mere opdaterede er dine tal i Dashboard. Det bliver nemlig opdateret dagligt ud fra det udgangspunkt, der er i Ø90. Hvis du ikke har mulighed for at bogføre ofte, så skal du huske, at tallene ikke er helt opdaterede, når du ser på dit Dashboard.

 

Er alle bilag bogført?

Dine fakturaer og andre regnskabsbilag bogføres løbende, og Ø90 giver sit bedste bud på, hvor i dit regnskab indtægten eller omkostningen skal placeres. Udvalgte poster kan være parkeret og afventer kvalitetssikring ved DLBR.

 

Hvordan sikrer jeg, at mine tal kommer automatisk i Dashboard?

Du skal sørge for at få dine fakturaer som e-faktura og få dem sendt til InterCount. Så vil dine tal dagen efter være opdateret med de omkostninger, der er modtaget.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg undrer mig over mine tal?

Så skal du tage fat i din rådgiver eller assistent. Hvis du har behov for, at dine tal bliver ajourført hver dag, så fortæl det til dem.

 

Hvad hvis jeg opdager en fejlkontering via mit Dashboard?

Du kan undersøge dine tal ved at klikke på Udforsk og tjekke det enkelte bilag. Du kan rette fejlen, når du bogfører næste gang eller bede din assistent om det.

 

Skal jeg se alle kort på én gang?

Nej. Du bestemmer selv, hvilke kort du vil se. De andre kort kan du fjerne ved at trykke på plusset i øverste højre hjørne og derefter på Fravælg ved de kort, du ikke vil se. Så kan du fokusere på de områder, som er vigtige for dig, når du styrer din bedrift.

 

Hvor kommer tallene fra?

Alle tallene i dit Dashboard er en kopi af din løbende bogføring og opdateres helt automatisk.

 

Brug for hjælp til Dashboard?

Kontakt din DLBR-rådgiver

Brug for hjælp til Dashboard?
Kontakt din DLBR-rådgiver