6 ting du skal vide om den nye bogføringslov

En ny bogføringslov rammer snart danske virksomheder, og den kommer også til at berøre dig. Men hvad går den ud på - og hvilke konsekvenser får den for dig? Det kan du læse om i denne guide, hvor vi går i dybden med den nye lov.

Hvad er det vigtigste at vide?

Den nye bogføringslov betyder, at alle dine bilag skal registreres og arkiveres digitalt. Loven har virkning fra 1. juli 2024 for alle selskaber undtagen I/S. Med andre ord skal du allerede nu indstille dig på, at dine regninger ikke længere blot kan gemmes i et ringbind på reolen.

 

Hvordan registrerer og arkiverer jeg mine bilag digitalt?

Du registrerer og arkiverer dine bilag digitalt ved at bruge et økonomiprogram, der har et digitalt arkiv. Det har InterCount, så som InterCount-kunde er helt klar til den nye lov. I InterCount kan du konkret bruge modulet Digitalt Arkiv til at sikre, at dine bilag registreres og arkiveres. Programmet kan samtidig automatisere en række processer i forbindelse med bilagshåndtering, så du sparer tid i dit daglige, administrative arbejde.

 

Hvilke krav er der til arkivering af bilag?

Den nye bogføringslov pålægger dig at foretage såkaldt elektronisk realtidsbogføring. Det betyder, at alle dine transaktioner så vidt muligt skal registreres i virksomhedens bogføringsprogrammet umiddelbart efter, de finder sted. Loven siger også, at du skal opbevare dine bilag digitalt i mindst fem år efter det regnskabsår, som det vedrører. Dette krav gælder både elektroniske og papirbaserede dokumenter.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder loven?

Overtrædelse af den nye bogføringslov kan medføre betydelige bøder. Bøderne kan strække sig helt op til 1,5 millioner kroner. Det er dit ansvar som virksomhedsejer at sikre, at bogføringsmaterialet er tilgængeligt og kan genskabes i tilfælde af tab eller skade.

 

Er der ellers noget, jeg skal vide?

Udover registrering og arkivering af bilag digitalt fastlægger bogføringsloven også en række andre generelle krav og retningslinjer for, hvordan virksomheder og organisationer skal bogføre. Vær opmærksom på, at de nævnte datoer er forventede tidspunkter. Du kan altid holde dig opdateret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 

Hvor kan jeg læse mere om loven?

Hvis du vil vide mere om, hvad der står i loven, kan du læse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Har du brug for hjælpe eller vejledning om digital arkivering, kan du få hjælp på vores supportside eller ved at kontakte din rådgiver.

 

InterCount er blåstemplet som digitalt bogføringssystem.

InterCount er officielt godkendt som digitalt bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen pr. 21/12-2023. For dig som kunde betyder det blot, at du kan være helt tryg ved, at InterCount overholder bogføringsloven om digital bilagsarkivering.

Har du endnu ikke digitaliseret dine bilag, så er InterCounts Digitale arkiv den mest simple og nemme løsning for dig, der gerne vil overholde lovkravene.

 

Du kan læse mere om det Digitale arkiv lige her

Få hjælp til InterCount

Har du brug for hjælp eller vejledning til InterCount, kan du kontakte din rådgiver eller tage fat på InterCounts support, som er klar til at hjælpe dig.